เปลี่ยนศพให้เป็นปุ๋ยมนุษย์

ตายอย่างไรให้โลกจำ นวัตกรรมแบบใหม่ เปลี่ยนศพให้เป็นปุ๋ยมนุษย์

เกิดมาแค่ครั้งเดียว ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่า เมื่อถึงจุดสุดท้ายของชีวิต มนุษย์ทุกคนย่อมกลายเป็นฝุ่นผง แต่จะดีกว่าไหม ถ้าเราเปลี่ยนจุดจบตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อโลก