เป็นสิว

กิน 3 อย่างนี้ เสี่ยง เป็นสิว มากขึ้น

เป็นสิว เป็นปัญหากวนใจ กับประชากรโลก มาเป็นเวลานาน และวิธีรักษา ก็ไม่ได้หาทางรักษากันได้ง่ายๆ เพราะปัจจัยของการเป็นสิว