เพรช กรุณพล

“เพรช กรุณพล” ยอมรับ!!! อยากเข้าไปแก้รัฐธรรมนูญใหม่ ให้หมดทุกมาตรา

“เพชร กรุณพล” เปิดใจ หลังแสดงจุดยืนทางการเมือง โดนแบนไม่มีงานเกือบ 1 ปี กล่าวว่าอะไรคือคำว่าประชาธิปไตย และ ต้องการให้กฎหมายเป็นกฎหมาย