เพลงความฝันอันสูงสุด

โคตรห้าว! เต้ มงคลกิตติ์ เสนอยกเลิกเพลงชาติ และใช้ เพลงความฝันอันสูงสุดแทนชั่วคราว

เต้ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เสนอกลางสภาฯ ยกเลิกใช้เพลงชาติปัจจุบันเพื่อปรับปรุงใหม่ และให้ใช้เพลงความฝันอันสูงสุดแทนชั่วคราวไปก่อน