เพลงวอร์มเสียง

‘วอร์มเสียง’ เพลงเพื่อการใช้สิทธิและเสียงของคนไทย

สำเร็จลุล่วงด้วยดีค่ะ สำหรับงาน Kick Off พร้อมเปิดตัว 5 พรีเซ็นเตอร์ และเพลง ‘วอร์มเสียง’ เพื่อรณรงค์ให้คนไทยไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผ […]