เพลงสรรเสริญพระบารมี

แดงอีสาน รวมพลังใส่เสื้อเหลืองร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมปกป้องสถาบันฯ

แดงอีสาน รวมพลังใส่เสื้อเหลือง!! นางนิตยา นาโล อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอีสาน ในฐานะรองประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารัก

8 ก.ย. ครบรอบการประกาศให้แสดงความเคารพเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี

จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีคนที่ 3 ออกประกาศกำหนดให้คนไทยแสดงความเคารพเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี ในวันที่ 8 ก.ย. 2482 ระบุ […]