เพศหลากหลาย

กระแสตีกลับ หลังโรงเรียนชื่อดังจัดอบรมหัวข้อ “เลี้ยงลูกอย่างไร ไม่ให้เบี่ยงเบน”

หลังจากที่มีการแชร์หัวข้อการอบรม “เลี้ยงลูกอย่างไร ไม่ให้เบี่ยงเบน” โดยอาจารย์ท่านหนึ่ง ซึ่งเนื้อหาระบุว่า การเบี่ยงเบนทางเพศมักจะมีผลจากสภาพแวดล้อมใน […]