เพิ่มที่ว่างให้ผู้โดยสาร

ไทยแลนด์โอนลี่! รถไฟฟ้าใต้ดินถอดเก้าอี้แถวกลางเพิ่มที่ว่างให้ผู้โดยสาร

ปัญหาผู้โดยสารแออัดในรถไฟฟ้าใต้ดินช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเป็นปัญหาสะสมมานาน MRT ไม่นิ่งนอนใจ เพิ่มที่ว่างให้ผู้โดยสารด้วยวิธีถอดเก้าอี้นั่งออกเฉพาะแถวกลาง เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างพร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสารช่วยชิดใน ทำเอาเหล่านักท่องโซเชียลบ่นอุบ แก้ปัญหาไม่ตรงจุด!