เพิ่มระดับอย่างรวดเร็ว

กิจของสงฆ์! พระเมืองชาละวันลุยน้ำบิณฑบาต

หลังแม่น้ำยมเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วล้นตลิ่งท่วมย่านตลาดเก่าตำบลวังจิก จังหวัดพิจิตร ส่งผลให้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่มีน้ำท่วมสูงกว่า 30 เซนติเมตร พระสงฆ์วัดวังจิกต้องลุยน้ำ เพื่อรับบิณฑบาต