เพิ่มวันหยุด

เฮสนั่น! ครม. เคาะเพิ่ม วันหยุดราชการ จัดเต็ม หยุดพิเศษ – ประจำภาค รวม 8 วัน

วันที่ 29 ธ.ค. 63 ครม. กำหนด วันหยุดราชการ ประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการประจำปี 2564 ดังนี้

เพิ่มวันหยุด28 ก.ค.วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 และ13 ต.ค.วันคล้ายวันสวรรคตร.9

เพิ่มวันหยุด28 ก.ค.วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 และ13 ต.ค.ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตร.9