เพิ่มศักยภาพ

ลับคม! ตำรวจน้ำสตูลเพิ่มศักยภาพฝึกกู้ชีพทางทะเล

ลับคม! ตำรวจน้ำสตูล จับมือการท่องเที่ยวสตูล ฝึกกู้ชีพทางทะเล พัฒนาศักยภาพบุคลากรมาตรฐานสากล เพื่อการท่องเที่ยว