เพิ่มอายุเด็ก

ครม. มีมติแก้กฎหมายอาญา เพิ่มอายุเด็ก รับโทษทางอาญาเป็น 12 ปี

ครม. มีมติแก้เกณฑ์ เพิ่มอายุเด็ก ไม่ต้องรับโทษทางอาญา จากที่กำหนดไว้ไม่เกิน 10 ปี เป็นไม่เกิน 12 ปี โดยให้ใช้การลงโทษฟื้นฟูมาทดแทน