เพียงพ่อก็พอเพียง

กว่าจะมาเป็นหนังสือ เพียงพ่อก็พอเพียง หนังสือทรงคุณค่าเล่าเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9

หนังสือชุดเพียงพ่อ ก็พอเพียง ที่เล่าเรื่องราวพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ จนถึง โครงการในพระราชดำริต่างๆ ที่มาในรูปภาพของหนังสือภาพป๊อป อัพ พร้อมกับลู […]