เพื่อนรัก

เรามันเพื่อนกัน เห็นเพื่อนลำบาก เราก็ต้องช่วยกัน ขอบใจมากเพื่อน!!

เรามันเพื่อนกัน น้องหมาสุดน่ารัก! เมื่อเห็นเพื่อนลำบาก กำลังคันหลัง แล้วเมื่อเพื่อนคัน เราเพื่อนกัน ก็ต้องช่วยกันเกา