เพื่อนรัก4ขา

26 สิงหาคม วันสุนัขโลก เพื่อน 4 ขา ที่มีประวัติศาสตร์ร่วมกับมนุษย์กว่า 40,000 ปี

26 สิงหา ของทุกปี เป็น วันสุนัขโลก วันที่เราจะได้เฉลิมฉลองให้กับเพื่อน 4 ขา ที่ซื่อสัตย์และเป็นเพื่อนแท้เคียงข้างมนุษย์และผูกพันกันมาอย่างยาวนาน