เพื่อเป็นการออกทุกข์

กทม.ออกทุกข์ ปลดผ้าขาวดำ-พระบรมฉายาลักษณ์ ร.9

หลังจากที่คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ คำสั่งให้ไว้ทุกข์ 1 ปี และประชาชนไว้ทุกข์ตามความเหมาะสม และสถานที่ทำการของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศลดธงครึ่งเสานั้น ซึ่งเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา กรุงเทพมหานคร ได้ปลดผ้าขาวดำและพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่9 เพื่อเป็นการออกทุกข์