เพื่อเป็นที่ยกย่อง

เนติวิทย์ เสนอสร้างอนุสาวรีย์ จิตร ภูมิศักดิ์ แต่ที่ประชุมองค์การบริหารนิสิตจุฬาฯ ไม่รับวาระ

เพจเฟซบุ๊ก สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ได้มีการโพสต์ข้อความ ระบุว่า นายกสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ เสนอที่ประชุม อบจ. สร้างอนุสาวรีย์ให้ จิตร