เพื่อไทน

“สุดารัตน์” เยือนบุรีรัมย์ หาเสียงปลุกสินค้าเกษตร

“หญิงหน่อย” บุกถิ่นภูมิใจไทย ! ลุยหาเสียงคนบุรีรัมย์ โวปลุกราคาสินค้าเกษตร ท้ามาเลือกตั้งน้อยอยู่กับ”ลุง” ต่อแน่  วันที่ 7 ม.ค […]