เฟอร์กาโนเซอราโตดัส

ข่าวดี! ไทย พบฟอสซิล ปลาปอด ชนิดใหม่ของโลกอายุ 150 ล้านปี

กรมทรัพยากรธรณี พบซากฟอสซิล ปลาปอด ชนิดใหม่ของโลกตั้งชื่อ เฟอร์กาโนเซอราโตดัส แอนเคมเป อายุ 150 ล้านปีจากแหล่งภูน้อย