เฟียสต้า

ฟอร์ด อ่วมจ่ายกว่า 23 ล้าน เฟียสต้า-โฟกัส ไร้มาตรฐาน

ฟอร์ด จ่ายอ่วมกว่า 23 ล้านบาท ชดใช้ผู้เสียหาย 291 ราย เนื่องจากรถยนต์ชำรุดบกพร่องไม่ได้มาตรฐาน ตามคำโฆษณา และทำให้ผู้บริโภคเสี่ยงอันตราย วันนี้ 21 กัน […]