เมขลา

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ พายุโซนร้อนลูกใหม่ เมขลา บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศพายุระดับ 3 ลูกใหม่ พายุโซนร้อน เมขลา บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย