เมต๋า

เมษา BNK48 ประกาศจบการศึกษา หลังแสดงครั้งแรก

เมษา จีนะวิจารณะ BNK48 ประกาศจบการศึกษา หลังจบการแสดงครั้งแรก 28 ก.ย.61 เมษา BNK48 ประกาศจบการศึกษา ระหว่างขึ้นแสดงเธียเตอร์ BNK48 The Campus ประจำวัน […]