เมทินี ชโลธร

เปิด 23 รายชื่อ กก.บริหารเนติฯ ชุดใหม่ ด้านเมทินี ประธานศาลฎีกาคนล่าสุด นั่งแท่นนายกฯ

กก.บริหารเนติฯ — จากกรณีที่ เมื่อวันที่ 29 ส.ค.63 ที่ผ่านมา ทาง เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการตรวจนับคะเเนนการเลือกตั้ง

ชาวเน็ตแห่แชร์ภาพ เมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกาคนใหม่ เคยร่วมม็อบกปปส.

จากกรณีที่นาง เมทินี ชโลธรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนใหม่ เมื่อวันที่ 25 ก.ย.63 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นประธาน