เมทิลแอลกอฮอล์

แพทย์ แนะนำ การเลือกซื้อและการใช้ แอลกอฮอล์เจล ที่ถูกวิธี

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง แนะนำชนิดของ แอลกอฮอล์เจล การเลือกซื้อ วิธีการใช้และการเก็บแอลกอฮอล์เจล การสังเกตอาการแพ้แอลกอฮอล์เจล

เตือนอย่าซ้ำเติมสถานการณ์ โควิด19 ใช้เมทิลแอลกอฮอล์ เป็นส่วนผสมเจลล้างมือ

อย. เตือนผู้ประกอบการอย่าซ้ำเติมสถานการณ์ โควิด19 เลือกวัตถุดิบแอลกอฮอล์สำหรับผลิตเจลแอลกอฮอล์ให้ดีก่อนซื้อ ห้ามใช้เมทิลแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด