เมธี ชยะกุลคีรี

แพทย์ศิริราช ขอบคุณประชาชน ยกย่องคนไทยคือฮีโร่ ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดโควิด 19

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์คำสัมภาษณ์ของ รศ.ดร.นพ.เมธี ชยะกุลคีรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผ่านทางเฟสบุค sirijpr เพื่อแสดงความขอบคุณคนไทย