เมนูกินดิบ

กรมอนามัย เตือน เลี่ยงเมนูกินดิบ ไม่สุก-ไม่สะอาด เสี่ยงพยาธิ อาหารเป็นพิษ

อาหารเป็นพิษ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะเลี่ยงการบริโภคอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ เนื่องจากไมผ่านการปรุงสุกด้วยความร้อนเสี่ยง