เมนูอาหารสมุนไพร

แพทย์แผนไทยแนะนำ เมนูอาหารสมุนไพร ดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย

เมนูอาหารสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แนะนำเมนูอาหารพืชผักสมุนไพร ซึ่งเหมาะกับผู้สูงวัย เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง และห่างไกลโรค