เมนูอาหารเซ่นไหว้

แนะเมนูอาหารเซ่นไหว้ปลอดภัยช่วง ตรุษจีน เลี่ยง หวาน มัน เค็มจัด

ตรุษจีน |กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะซื้ออาหารไหว้เจ้าให้ปลอดภัย เป็ด ไก่ ไข่ ต้องสดใหม่และ หากต้องนำอาหารที่ใช้เซ่นไหว้มาปรุงบริโภคภายในครอบครัว