เมรุหัก

เมรุระเบิดหลังเจอศพหนัก 200 กิโลกรัม

สภาพปล่องเมรุเผาศพที่หักลงมาจากการระเบิด หลังจากเผาศพสุดท้ายที่มีน้ำหนักมากถึง 200 กิโลกรัม จึงต้องใช้เวลาในการเผายาวนานกว่าศพอื่นๆจนทำให้เมรุระเบิด ป […]