เมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน

ไทยคู่ฟ้า แจก 5 พันธุ์ข้าวพระราชทาน เสริมสิริมงคลแก่ประชาชน

ไทยคู่ฟ้า แจกเมล็ด พันธุ์ข้าวพระราชทาน จำนวน 5 พันธุ์ ที่ทางกรมการข้าวได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำเข้าพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

แจก 5 พันธุ์ข้าวพระราชทาน วันพืชมงคล 2563 ให้ประชาชน

11 พฤษภาคม ทุกปี ตรงกับ วันพืชมงคล โดยในปี 2563 กรมการข้าว เตรียมแจก 5 เมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานให้กับประชาชน โดยกรมการข้าว