เมียนมาถูกแทงดับมีดปักท้อง

แค่เปิดน้ำ..เอามีดแทงปักคาท้องชาวเมียนมาถึงตาย

แค่เรื่องเปิดน้ำเป็นเหตุให้ชาวเมียนมาถูกแทงดับกลางถนนมีดปักคาท้อง เมียร่ำให้มีลูกต้องเลี้ยงดูอีก 3 คน