เมียนมาปิดด่านเจดีย์สามองค์

งงเด้! เมียนมาส่งทหารมือปิดด่านเจดีย์สามองค์

ทหารเมียนมาพร้อมอาวุธครบมือปิดด่าน เข้า – ออกเจดีย์สามองค์ พร้อมตรึงกำลังเฝ้าบริเวณหน้าด่าน ขณะฝ่ายไทยสั่งไม่ให้นักท่องเที่ยว และประชาชนเข้าไปในฝั่งเม […]