เมืองฮู่ฮั่น

กรมควบคุมโรค เฝ้าระวัง ผู้ป่วยติด ‘เชื้อไวรัสโคโรนา’ สายพันธุ์ใหม่ จากประเทศจีน

จากกรณี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 สาธารรัฐประชาชนจีน รายงานจำนวนผู้ป่วย โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา ทั้งสิ้น 59 ราย โดย 41 ราย มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติ