เมืองโบราณ

เมืองโบราณศรีเทพ-กลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง รับรองถูกบรรจุชื่อในบัญชีมรดกโลก!

คณะกรรมการมรดกโลก มีมติรับรองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทย บรรจุไว้ในรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลก 2 แห่ง ได้แก่ เมืองโบราณศรีเทพ