เม็ดยาฝังเซ็นเซอร์

ยาเม็ดดิจิทัล รายงานการรับยาของผู้ป่วยผ่านสมาร์ทโฟน

ยาเม็ดดิจิทัล รายงานการรับยาของผู้ป่วยผ่านสมาร์ทโฟน มีการใช้ยาเม็ดดิจิทัลเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา โดยเม็ดยานี้ได้มีการฝังเซ็นเซอร์ลงไป เพื่อตรวจสอบว […]