เยาวชนสุรินทร์เพื่อประชาธิปไตย

คณะก้าวหน้า สุรินทร์ ประณาม เจ้าหน้าที่ขัดขวาง กิจกรรมรำลึก 88 ปี 24 มิถุนา

คณะก้าวหน้า จังหวัดสุรินทร์ ได้ออกมาแสดงจุดยืนต่อกรณีการคุกคามประชาชนที่จัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ 88 ปี 24 มิถุนายน 2475 พร้อมทั้งประณามการกระทำดังกล่าว