เยียวยาเอสเอ็มอี

ครม.เห็นชอบ เยียวยาเอสเอ็มอี 3,000 บาท เช็กเอกสาร และขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินที่นี่!

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2564 ที่ประชุมครม.ได้มีมติเห็นชอบ มาตรการ เยียวยาเอสเอ็มอี โดยอนุมัติกรอบวงเงินจำนวน 37,521.69 ล้านบาท ในโครงการ