เย็นศิระ เพราะพระบริบาล

นายกฯเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงาน “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล”

นายกรัฐมนตรี เข้าทำเนียบไร้วาระงานเป็นทางการช่วงเช้า เตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงาน”เย็นศิระ เพราะพระบริบาล”