เราไม่ทิ้งกัน

เราไม่ทิ้งกัน พม. โอนเงินเข้า 3 กลุ่มเปราะบาง วันที่ 10 ก.ค.นี้ รวม 13 ล้านคน

เราไม่ทิ้งกัน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียม โอนเงินเข้า 3 กลุ่ม! วันที่ 10 ก.ค.นี้

1 2 3 41