เราไม่ทิ้งกัน คลัง แจง 5 ข้อ ทำไมผ่านเกณฑ์ แต่ยังไม่ได้รับเงิน

ความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน เพจสถานีข่าวกระทรวงการคลัง ได้โพสต์ภาพ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เอ็มพาวเวอร์ ยกได้สิทธิ์ เราไม่ทิ้งกัน ของรัฐ ถือว่ายอมรับ-เลิกความผิดค้าประเวณี

ผู้ร่วมขับเคลื่อนภาคท่องเที่ยว มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ ชี้ เลิกความผิดค้าประเวณี หลังได้รับสิทธิช่วยเหลือจาก เราไม่ทิ้งกัน ของรัฐบาล ชี้ ถือว่าถูกยอม

1 29 30 31 32 33 55