เรือข้ามฝาก

เรือด่วนเจ้าพระยา เปลี่ยนใจเปิดบริการตามปกติ ยกเว้นวิ่งวันหยุด

เรือด่วนเจ้าพระยา แจ้งเดินเรือตามปกติแล้ว แต่ขอความร่วมมือประชาชนใส่หน้ากากอนามัย พร้อมของดวิ่งวันเสาร์ อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์