เรือผลักดันน้ำ

กองทัพเรือ ลำเลียงเรือผลักดันน้ำ 25 ลำ จากสกลนคร ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้สั่งการให้ กองทัพเรือ ลำเลียงเรือผลักดันน้ำจำนวน 25 ลำ ที่เ […]

อุ่นใจ!! เรือผลักดันน้ำกองทัพเรือ มาถึงสกลนครแล้ว

กองทัพเรือ นำเรือผลักดันน้ำ ช่วยเร่งระบายน้ำหนองหาร ชุดแรก 9 ลำ ถึงสกลนครแล้ว นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร ต้อนรับขบวนเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือ โด […]