เลือกตั้งซ่อมเขต9

เจอจังๆ! เพชร กรุณพล ลงพื้นที่หาเสียง เจอเหตุการณ์ความเดือดร้อนต่อหน้าตัวเอง!

เพชร กรุณพล นักแสดงผู้ลงสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.สเขต9 ลงพื้นที่หาเสียง เจอเหตุการณ์ความเดือนร้อนของพี่น้องหน้าหน้าต่อตา