เลือด

สภากาชาด แจ้ง วิกฤติโลหิตไม่เพียงพอ เนื่องจากสถานการณ์ โควิด19

สภากาชาด ไทย ขอเชิญผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เข้าข่ายผู้มีความเสี่ยงติดโรค โควิด19 บริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ

กาชาดขาดเลือดหนักมาก! ชวนคนไทยบริจาคสู้ โควิด19

25 มีค. 63 การแพร่ระบาดของ โควิด19 ทำให้มีผู้บริจาคเลือดลดลงอย่างมาก ส่งผลให้ สภากาชาดไทยขาดแคลนเลือดอย่างมาก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

กาชาด ขาดแคลนเลือด จนต้องเลื่อนการผ่าตัดผู้ป่วยบางราย

ผู้ช่วยเลขาธิการสภา กาชาด ไทยเผย สถานการณ์ความต้องการเลือดเดือนตุลาคม ปริมาณเลือดสำรองในคลังของศูนย์บริการโลหิตไม่เพียงพอจนต้องเลื่อนการผ่าตัด