เวทีหนี่งเดียวในประเทศไทย

เวทีหนี่งเดียวในประเทศไทย Mr & Miss siam bharata 2017

จัดตั้งขึ้นเพื่อความสัมพันธ์ทางการทูต ไทยกับ อินเดีย ปีที่70 เป็นฑูตแลกเปลี่ยนไทย-อินเดีย เป็นเวทีที่มีทั้งชายและหญิง เวทีเดียวกัน จะโชว์ชุดในการใส่ชุ […]