เว้นระยะห่าง

คลิปขาช็อปคึกคัก เซ็นทรัล- เดอะมอลล์ เปิดห้างวันแรก รับนโยบายเว้นระยะห่าง

เปิดห้างวันแรก ภายหลังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีมติให้เปิดห้างสรรพสินค้า แต่ต้องมีมาตรการดูแล

กรมควบคุมโรค แนะกลับภูมิลำเนาเคร่งมาตรการเว้นระยะห่าง ลดเสี่ยงแพร่ โควิด19

โควิด19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนที่กลับภูมิลำเนาไปแล้ว ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการในจังหวัดนั้นๆ อย่างเคร่งครัด ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

นพ.ประสิทธิ์ คาดภายใน 2 สัปดาห์ ไทยยอดป่วยพุ่งแบบก้าวกระโดด

นพ.ประสิทธิ์ คาดภายใน 2 สัปดาห์ยอดผู้ป่วยพุ่งแบบก้าวกระโดด มาจากกลุ่มกลับต่างจังหวัดเพราะรวมตัวตามขนส่ง ย้ำควรอยู่บ้าน เว้นระยะห่าง 2 เมตร