เศรษฐีจีน

เศรษฐีจีน ส่งซิก เตรียมเที่ยวไทยยาว หลัง ครม. อนุมัติวีซ่าพิเศษ

เศรษฐีจีน ส่งซิก จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติการออกวีซ่านักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว