เศษอาวุธสงคราม

เตือนชาวบ้านระวังเขตหวงห้ามทหารหลังระเบิด RPG ระเบิดฉีกร่างชายโคราชหวังทุบขายดับ

ญาติชายถูกระเบิดอาร์พีจีเสียชีวิตที่นครราชสีมา เผยปัจจุบันยังมีชาวบ้านจำนวนมากเข้าไปในเขตหวงห้ามของทหาร เพื่อขนเศษอาวุธสงครามออกมาขาย เตือนอาจสูญเสียเหมือนครอบครัวตน