เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

พิธีชลมารค 2562 การเตรียมตัวของประชาชน ณ จุดคัดกรอง เฝ้ารับเสด็จ “ในหลวง-ราชินี” เสด็จฯ ทางชลมารค

พิธีชลมารค 2562 การเตรียมตัวของประชาชน ณ จุดคัดกรอง ในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ