เสาหลักจะหักกับเผด็จการ

14 อ.คณะนิติฯ จุฬา เข้าชื่อคัดค้าน เรื่องห้ามนิสิต.ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยชุมนุม

จุฬาฯ คณะอาจารย์ จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 14 คน ได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ และลงชื่อคัดค้านกรณีที่สำนักงานบริหารกิจการนักศึกษา